Nông dân sử dụng túi lưới bao trái cây nâng cao năng suất cây trồng

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại túi bao được sản xuất theo nhiều loại chất liệu khác nhau như túi xốp, túi bao chuyên dụng, túi vãi, túi lưới bao trái cây,… Vì…

Read More