Lưới nông nghiệp được trang bị cho ao tôm

Hàng năm nhiều hộ bà con nông dân thu lãi bạc tỷ từ những ao tôm nước lợ, nước ngọt trên nhiều tỉnh thành của nước ta. Nhưng để mang lại năng suất cao, bà…

Read More