Lưới mùng trùm vườn cam – Chắn ruồi vàng cho vườn cam Vinh

Cam Vinh là đặc sản nổi tiếng cả nước của vùng đất miền Trung. Cam Vinh được biết đến nhờ vị ngọt, tép vàng, quả tròn đều, vỏ láng căng dùng làm quà biếu. Người…

Read More