Lưới mùng trùm vườn táo – Cách trùm lưới bảo vệ cây táo toàn diện

Ruồi vàng là loại côn trùng vô cùng nguy hiểm cho vườn táo nói riêng và kẻ thù số một của các vườn cây ăn trái nói chung. Đặc biệt, thời điểm vừa lên trái…

Read More