Lưới chắn côn trùng 50 mesh

Thông số kỹ thuật lưới chắn côn trùng 50 mesh Lưới chắn côn trùng 50 mesh có nghĩa là 50 lỗ/inches trên một chiều dài 25.4 mm (tương ứng kích thước mắt lưới khoảng 0.297…

Read More