Lưới chắn côn trùng 22 mesh

Thông số kỹ thuật lưới chắn côn trùng 22 mesh Lưới chắn côn trùng 22 mesh có nghĩa là 22 lỗ/inches trên một chiều dài 25.4 mm (tương ứng kích thước mắt lưới khoảng 0.297 mm…

Read More