Lưới mùng trùm vườn mận – Canh tác theo kiểu mới

Những năm gần đây, nhiều nhà vườn trồng mận An Phước ở cù lao Tân Lộc trên sông Hậu, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đã lấy lại danh tiếng Cù Lao Mận. Vì mùa…

Read More