Lưới chắn côn trùng 25 mesh

Quy cách lưới chắn côn trùng 25 mesh Lưới chắn côn trùng 25 mesh có nghĩa là lưới có 25 lỗ/inch. Khổ lưới: 2.05m, 4.1m, 4.5m. Mỗi cuộn dài từ 50m đến 100m. Lưới có…

Read More