Lưới chắn côn trùng 32 mesh

Lưới chắn côn trùng 32 mesh có nghĩa là lưới có 32 lỗ/inch Khổ lưới: 1.05m, 2.1m, 4.2m. Mỗi cuộn dài 100m. Lưới có màu trắng trong được cuộn tròn dài tùy thuộc vào nhà…

Read More