Căng lưới mùng nông nghiệp chống ruồi vàng cho vườn táo

Ruồi vàng là một loại côn trùng nguy hiểm cho các loại cây ăn quả, đặc biệt là vườn táo. Khi ruồi vàng chích vào quả non, chúng sẽ sinh trứng và nở ra ấu…

Read More