Lưới phơi nông sản – Cho mùa thóc (lúa) bội thu

Để giữ được chất lượng của những hạt thóc sau khi thu hoạch, nông dân thường phơi thóc dưới trời nắng nhằm loại bỏ đi bớt độ ẩm có trong hạt. Nhưng thời gian gần…

Read More