Thiết kế lưới vèo nuôi cá kèo giống

Hàng năm vào khoảng tháng 5 đến tháng 10 là mùa cá kèo sinh sản, nên đa số bà con thường vớt cá giống về ươm rồi bán lại cho các trang trại nuôi giống.…

Read More