Những lưu ý quan trọng khi nuôi cá biển trong lồng nuôi cá

Thời gian qua, bà con địa phương nuôi cá biển trong lồng nuôi cá bị thiệt hại khá nặng nề vì nhiều lý do như ô nhiễm chất thải, công tác quản lý chăm sóc…

Read More